Nota prawna

Nasza strona wykorzystuje do działania tylko ciasteczka sesyjne, które wygasają po zamknięciu sesji przeglądarki. Dowiedz się więcej.

NOTA PRAWNA


JAK PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Wysyłając zapytanie ofertowe do naszej firmy i prowadząc korespondencję, przekazujecie nam Państwo wiele danych w tym dane osobowe prowadzącego korespondencję, pełnomocników, właścicieli firm. Chcąc w sposób normalny utrzymywać kontakt, w korespondencji najczęściej załączane są nazwiska, numery telefonów, adresy, a program pocztowy dołącza do nagłówka wiadomości adres IP. Również przeglądanie dowolnej strony internetowej, w tym naszej strony, wiąże się z pozostawieniem adresu IP w logach serwera.
W związku z powyższym firma P.P.H.U. BALKART Krzysztof Baliński, ul. Michałowskiego 17, 42-200 Częstochowa, staje się administratorem Państwa danych osobowych.
 • Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do "bycia zapomnianym".
 • Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych nie jest sprzeczne z faktem ich przetwarzania przed wyrażeniem takiej woli.
 • Państwa dane przetwarzamy tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia i utrzymania ciągłości realizacji zamówień w kolejnych latach współpracy.
 • Ze względu na specyficzny charakter naszej pracy, często wymagający odtworzenia zamówień złożonych wiele lat wcześniej, na przykład na okoliczność zaprojektowania wyrobu podobnego do wytworzonego na jedną z wcześniejszych rocznic obchodzonych przez naszych klientów, korespondencja elektroniczna jest archiwizowana.
 • Państwa dane, w niezbędnym zakresie, są przekazywane firmom kurierskim lub operatorom pocztowym w celu dopełnienia realizacji zamówienia, czyli dostarczenia do Państwa zamówionych wyrobów.
 • Państwa dane, w niezbędnym zakresie, są przekazywane do obsługującego naszą firmę biura rachunkowego.
 • Wykonując przelew na konto naszej firmy w ramach wynagrodzenia za naszą pracę, przekazują Państwo pewne dane, w tym być może dane osobowe, obsługującemu naszą firmę bankowi.
 • Przez okres 30 dni korespondencja elektroniczna przechowywana jest na zewnętrznym serwerze pocztowym, którego operator zapewnił dbałość o jego bezpieczeństwo podpisując z naszą firmą umowę w zakresie powierzenia przetwarzania danych. Ta sama umowa dotycząca hostingu naszej strony www zapewnia bezpieczeństwo logów w których przechowywany jest adres IP odwiedzających naszą stronę gości.
 • Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom niż jest to niezbędne do realizacji zamówienia.
 • Nie prowadzimy mailingu, a jeżeli będzie miało to ulec zmianie poprosimy Państwa o zgodę na wysyłanie informacji handlowych.
 • Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom spoza Polski tylko w celu realizacji zamówień, których wysyłka ma być realizowana poza terytorium Polski.
 • Państwa dane nie są automatycznie profilowane.
 • Przekazanie nam danych osobowych jest dobrowolne. Bez tych danych nie będziemy jednak mogli zrealizować złożonego przez Państwa zamówienia. Brak danych w postaci imienia, nazwiska, telefonu często utrudnia też sprawne i rzeczowe przeprowadzenie rozmów przed przyjęciem zamówienia do realizacji.
 • Dokładamy wszelkich starań aby Państwa dane były u nas bezpieczne. Większość informacji przechowywana jest w postaci elektronicznej, a dane księgowe przechowywane w postaci papierowej (faktury) są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Wszystkie nośniki danych elektronicznych są zaszyfrowane silnymi algorytmami. Wszystkie komputery na których przechowywane są dane osobowe mają zabezpieczenia w postaci programów antywirusowych i zapór firewall. Komunikacja naszych komputerów z serwerem poczty odbywa się połączeniem szyfrowanym. Również odwiedzając naszą stronę mają Państwo pewność, że połączenie jest szyfrowane protokołem https szyfrowanym certyfikatem SSL.
 • Dobrą praktyką jest bieżąca analiza polityki bezpieczeństwa danych. Ze względu na to, jeżeli będzie to konieczne, będziemy weryfikowali i aktualizowali procedury, a co za tym idzie w niezbędnym zakresie powyższy tekst opisujący w skrócie co robimy z Państwa danymi.
 • Zawsze dbaliśmy o bezpieczeństwo danych naszych klientów. Wiele z powyżej opisanych procedur wdrożyliśmy zanim ktokolwiek zwracał uwagę na kwestie bezpieczeństwa danych osobowych. Możemy zapewnić, że poziom dbałości o dane naszych klientów nie ulegnie obniżeniu.
 • Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące polityki prywatności, polityki przetwarzania danych osobowych, chcecie Państwo zgłosić żądanie dostępu, zmiany, usunięcia lub przeniesienia danych osobowych zapraszamy do kontaktu na adres balkart@balkart.pl Jako tytuł wiadomości bardzo prosimy o wpisanie zwrotu "DANE OSOBOWE" co pozwoli na priorytetowe potraktowanie przesłanej informacji.

POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Nazwy produktów, firm, logotypy i znaki towarowe znajdujące się na stronach firmy BALKART są chronione prawami autorskimi oraz autorskimi prawami majątkowymi i należą do ich właścicieli, a prezentowane są jedynie w zakresie niezbędnym do przedstawienia specyficznego zakresu produkcji firmy BALKART, której większość nierozerwalnie związana jest z umieszczaniem znaków zastrzeżonych na wyrobach.
 2. Żaden z produktów na którym znajduje się znak zastrzeżony nie może być reprodukowany dowolną techniką bez zgody właściciela znaku.
 3. Wszystkie wzory opatrzone znakami zastrzeżonymi, znajdujące się na stronach firmy BALKART były produkowane lub prototypowane przez firmę BALKART na zlecenie właścicieli znaków zastrzeżonych lub firm trzecich upoważnionych przez właścicieli do takiego działania.
 4. Prawa autorskie i autorskie prawa majątkowe do wszystkich wzorów użytkowych prezentowanych na stronach firmy BALKART mają swoich właścicieli.
 5. Żaden z wzorów użytkowych prezentowanych na stronach firmy BALKART nie może być reprodukowany bez zgody właściciela praw autorski i autorskich praw majątkowych do danego wzoru użytkowego.
 6. Prawa autorskie i autorskie prawa majątkowe do wzorów znajdujących się w kategoriach wyrobów uniwersalnych należą do firmy BALKART.
 7. Prawa autorskie i autorskie prawa majątkowe do wzorów znajdujących się w kategorii medali myśliwskich należą do firmy BALKART.
 8. W celu ustalenia potencjalnego właściciela praw autorskich i autorskich praw majątkowych do konkretnych wzorów użytkowych prosimy o kontakt z firmą BALKART.
 9. Produkcja i sprzedaż wyrobu według wzoru użytkowego zaprojektowanego na zlecenie klienta przez firmę BALKART nie jest równoznaczne ze sprzedażą autorskich praw majątkowych do tego wzoru.
 10. Produkty wykonywane na zlecenie przez firmę BALKART nie mogą zostać zakupione przez osobę lub firmę inną niż uprawniona ze względu na własność praw autorskich i autorskich praw majątkowych do sygnatur znajdujących się na danym produkcie.
 11. Firma BALKART nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na wyrobach produkowanych na zlecenie, w szczególności nie zachęca do zachowań niezgodnych z ustawą o wychowaniu w trzeźwości. Treść witryny skierowana jest do odbiorców pełnoletnich.
 12. Podane na stronie ceny są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66. Ust. 1 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
 13. Mimo dołożenia wszelkich starań informacje zawarte na stronie mogą zawierać błędy lub nieścisłości, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. Ze względu na różnice w kalibracji monitorów, kolorystyka wyrobów może odbiegać od przedstawionej na zdjęciach prezentowanych na stronie.
 14. Przesyłając firmie BALKART materiały z przeznaczeniem do dalszego opracowania w tym szkice, projekty, logotypy, nazwy własne, cytaty klient musi posiadać właściwe prawa i pełnomocnictwa do posługiwania się nimi.
  Firma BALKART nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione dysponowanie przez klienta materiałami obciążonymi prawami autorskimi stron trzecich.

  W niektórych przypadkach będziemy prosili naszych klientów o podpisanie dokumentu obligującego do poszanowania praw autorskich stron trzecich w formie stałego oświadczenia dotyczącego współpracy między klientem a naszą firmą, bądź dotyczącego konkretnego zamówienia na podstawie przekazanych naszej firmie do opracowania materiałów.
  Bardzo prosimy o nie traktowanie takiej procedury jako bezpośredniego oskarżenia o nieuczciwość. Ze względu na często zawiłą i nietransparentną drogę między ostatecznym klientem posiadającym prawa do danego dzieła, logo, nazwy, a producentem wyrobu proponujemy wprowadzenie podobnych procedur naszym klientom będącym dysponentami pośrednimi przekazywanych materiałów. Wprowadzenie takiego oświadczenia u każdego z dysponujących materiałami wrażliwymi na powstanie wątpliwości w zakresie praw autorskich, pozwoli uniknąć stresu i kosztów w przypadku zakwestionowania przez osoby trzecie praw do posługiwania się przekazywanymi materiałami.

 

UWAGA!!!

Zdjęcia przykładowych wyrobów znajdujące się na stronie firmy BALKART to niewielki wycinek produkcji zlecanej na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jeżeli na stronie znajdują się zdjęcia, których prezentacji Państwo sobie nie życzą prosimy o kontakt mailowy ze wskazaniem zdjęcia oraz opisem zastrzeżeń. W uzasadnionych przypadkach zdjęcie zostanie w trybie natychmiastowym usunięte z katalogu. Ewentualne niedopatrzenia mogą wynikać z trudności w odtworzenia zleceniodawcy poszczególnych produkcji.

BALKART
od 1979 r.

Produkcja medali tłoczonych, medali odlewanych, statuetek, pinsów oraz szeroko pojętych artykułów promocyjnych.
STRONA NALEŻY DO FIRMY BALKART
Adres firmy:
P.P.H.U. BALKART
42-200 Częstochowa
ul. Michałowskiego 17

Zapraszamy również na strony:
KONTAKT:
e-mail: balkart@balkart.pl
tel. +34 322 00 51
Krzysztof Baliński
tel.kom. 601 40 69 00
Adam Baliński
tel.kom. 603 95 14 27
Arkadiusz Baliński
tel.kom. 693 11 10 40
PRODUKUJEMY:
statuetki
medale tłoczone (medale bite)
medale odlewane
medale myśliwskie
breloki, otwieracze, żetony
znaczki metalowe pinsy
ordery, odznaczenia
monety okolicznościowe